Situada al carrer de Sant Miquel,  és d’estil gòtic i data del segle XIV.

 
Ermita de St. Miquel de Verdú