Situada a l’entrada del poble l’edifici medieval del segle XIV destaca per la seva senzillesa. L’edifici és d’una sola nau, amb una petita capella lateral i un  absis poligonal. Cal destacar l’escut que hi ha a la llinda de la porta. El campanar d’un sol arc està situat a la part superior.