Situada a l’entrada del poble es construí durant els anys 60. És un edifici de construcció moderna,  d’obra vista i destaca per la seva influència gaudiniana. Actualment és el lloc on se celebren tots els actes religiosos.
 
Església de la Guàrdia d'Urgell