La primitiva església data del segle XIII –XIV. Però hi ha notícies de l’any 1172 on es fa esment del delme de Tornabous que fa pensar que ja hi havia una organització eclesiàstica.

Hi ha una barreja d’estils del romànic i el renaixentista a causa de les diverses transformacions que ha sofert l’edifici. És de planta basilical d’una sola nau. Té una coberta de fusta dividida en arcs apuntats que divideixen  les capelles laterals i tenen forma d’espina de peix. L’absis principal és poligonal. L’únic vestigi que queda de la primitiva església és una nau transversal annexa als peus de l’església.
 
 
Església Sta. Maria de Tornabous