Tel. 973 303 010
www.ciutadilla.cat

Espai de la vida rural i sala d’exposicions.
Horari: visites concertades