Tel. 973 402 045
www.castelldemontclar.com
info@castelldemontclar.com

Edifici medieval declarat Bé Cultural d’Interès Nacional .
Horaris: visites guiades prèvia reserva.