LLISTA DEL PATRIMONI DE LA GUERRA CIVIL A LA COMARCA DE L’URGELL