1. NOM DEL SENDER O RUTA
“El Cercavins, l’Espina, Molars i Vallmajor” Font: Patrimoni natural de Tàrrega, col·lecció Natan estudis, edita Ajuntament de Tàrrega
 
2. DISTÀNCIA
13,905 km

 
 

BREU DESCRIPCIÓ

Itinerari en forma de 8, amb inici i final a la ciutat de Tàrrega. Ressegueix els secans de l’extrem sud-oest del municipi. Aquest itinerari ens permet pujar al Tossal Rodó de Vallmajor on podrem gaudir d’unes interessants vistes del sector. L’itinerari no disposa de senyalitzacions. Una part de l’itinerari passa per l’espai de la Xarxa Natura 2000 Secans de Belianes-Preixana.
 
Km 0 Iniciem l’itinerari a la rotonda de la carretera de Sant Martí de Maldà (LV-2021) amb el carrer del Migdia i l’av. de l’Onze de Setembre. Agafem el camí de la Torre del Jover, que surt en direcció sud des d’aquesta rotonda.

1,150 Bifurcacions. Continuem recte i deixem els camins secundaris a la dreta.

1,225 Bifurcació davant una granja. Anem a la dreta, en paral·lel a la granja.

1,360 Cercavins. Superem el riu Cercavins per un petit pont. Continuem per la mateixa pista.

1,550 Torre del Jover.

1,910 Bifurcacions a les proximitats de la Sèquia Nova. En la primera bifurcació girem a la dreta i en la segona bifurcació situada a 40 m continuem recte en direcció nord-oest.

2,340 Bifurcacions. Trobem dues bifurcacions seguides amb camins secundaris. Seguim per la mateixa pista principal.

2,985 Bifurcació passada per un petit tossal allargassat. Deixem la carretera de Sant Martí de Maldà i anem a la dreta per un camí rural.

3,065 Bifurcació. Anem a l’esquerra cap a ponent.

3,745 Cruïlla. Girem a l’esquerra en direcció sud.

4,280 Carretera de Preixana. Travessem la carretera i continuem pel mateix camí principal, deixant altres camins secundaris. Des de la cruïlla de la carretera de Preixana podem agafar una variant per a pujar al Tossal Rodó de Vallmajor, que gaudeix d’impressionants vistes. Per a fer-ho agafarem la carretera en direcció nord-oest i desprès de 350 m girem a la dreta per un estret camí que enfila cap al cim. Es retorna pel mateix traçat.

4,740 Carretera de Sant Martí de Maldà. La creuem seguint el mateix camí.

5,310 Bifurcació un cop passada la Sèquia Nova. Seguim recte pel mateix camí.

5,720 Doble bifurcació. En les dues bifurcacions consecutives girem a la dreta i prenem el camí en direcció oest. Continuem per aquesta pista deixant camins menors a cada costat.

6,605 Carretera de Sant Martí de Maldà. Creuem la carretera seguint pel mateix camí. Deixem a la nostra esquerra la Mare de Déu dels Molars.

7,605 Bifurcació. Prenem el camí de la dreta que fa un revolt i segueix en direcció nord. 7,905 Carretera de Preixana. Girem a la dreta i seguim la carretera en direcció nord-est.

9,155 Deixem la carretera i agafem un camí a l’esquerra en direcció nord-oest. Aquest camí de terra l’identificarem perquè té una boca de reg a cada costat.

10,075 Bifurcació. Girem a la dreta en direcció nord-est.

10,235 Cruïlla. Girem a la dreta en direcció oest.

10,965 Cruïlla. Girem a l’esquerra en direcció nord. Continuem per aquesta pista deixant camins secundaris a cada costat.

11,875 Bifurcació. Girem a la dreta en direcció oest.

12,410 Doble bifurcació. Primer girem a la dreta i al cap de 35 m a l’esquerra en direcció nord-est seguint entre ametllers i nogueres.

12,950 Carretera N-II. Opcionalment es pot resseguir el riu Ondara fins a la confluència del Cercavins (450 m). Es retorna pel mateix camí. Per tornar a la ciutat de Tàrrega es segueix la carretera N-II.

13,905 L’itinerari s’acaba a la plaça El·líptica, ja dins la trama urbana de la ciutat.
 
Tàrrega

Cercavins: el Cercavins drena l’altiplà de la Segarra i segueix per la vall de Montornès fins a Verdú, des d’on continua cap al nord-oest fins a trobar-se amb el riu d’Ondara.

Tossal Rodó de Vallmajor: el cim sobresurt 18 m respecte a la plana agrícola que l’envolta.

Serra dels Molars: serra que separa els termes de Tàrrega i Verdú.

El riu d’Ondara

Albereda del Cercavins: bosquet de ribera dominat per àlbers.