Parc d’ oci i didàctic situat al costat del Convent de St. Bartomeu, a la ctra. de Belianes.

Ajuntament de Bellpuig
973 320 408
www.bellpuig.cat