La comarca es caracteritza per un clima mediterrani continental de contrastos i amplituds tèrmiques importants i per un nivell plujós escàs al llarg de l’any. Els hiverns són freds i els estius àrids i calorosos.

La temperatura mitjana els dos mesos d’hivern més freds, desembre i gener, és molt baixa i es contraposa amb els estius, cada vegada més calorosos. Només els mesos d’abril, maig i octubre tenen una temperatura mitjana que pot ser qualificada de temperada.

A la petita zona muntanyosa del sud-est les temperatures són una mica més fresques a l’estiu i la secada és lleugerament menys acusada.
 
Informació:
Tel. 012
www.meteocat.com