Foto: Ramón Pons Valverde
Aquesta població està situada a 266 m i assentada a la zona plana de la comarca de l’Urgell, al sud de la Serra d’Almenara, gairebé fusionada a la Fuliola.

Rocabertí de Sant Salvador és un petit nucli deshabitat que es troba prop d’Agramunt. Situat a 443 m d’altitud està format per tres o quatre cases (avui deshabitades) que formen pinya al voltant d’un reduït recinte només obert per llevant. S’hi arriba per Donzell d’Urgell i per Agramunt, mitjançant un camí rural (5 km).

Estigué vinculat, almenys des del segle XVII, a la jurisdicció de Donzell d’Urgell. La seva església depenia de la parròquia d’Oliola.  
 

MAPA