Habitants: 137

La població de Rocafort de Vallbona està situada al marge esquerre del riu Corb, a 446 m d’altitud.


 
 

INTRODUCCIÓ

Al marge esquerre del riu Corb i des de la vall, Rocafort (a 446 m d’altitud) s’enfila arrapat al turó pedregós, vencent els pendents cenyits per muralles. El seu nom mateix explica ja la seva constitució, roca fortificada.
 

 
En diferents indrets del terme s’han trobat mostres de la cultura ibera, i altres restes de tombes de l’època romana.

Un document de 1164 esmenta el terme de Rocafort afrontant amb Verdú. El 1173 Bernat Taravat i la seva muller Saurena donen, en capítols matrimonials a la seva filla Sança i Guillem Dezmor, el seu marit, la fortalesa naixent i el primer nucli urbà.

El 1209, Dalmau Timor ven el castell i el terme, amb tots els drets, a l’abadessa de Vallbona; van pertànyer a aquesta baronia fins a l’extinció de les senyories, d’aquí ve el nom del poble Rocafort de Vallbona.

El poble fou fortificat, tot i que avui dia només se’n conserva alguna de les primitives muralles i un dels antics portals d’accés a la població.

LLOCS D'INTERÈSAssentat sobre una roca immensa l’edifici de la casa castell – s.XIII – és una peça completa i única, en forma de semicercle rebaixat, mirant a ponent, sense obertures en aquesta banda per impedir els atacs dels sarraïns des de la vall.

La cisterna està excavada a l’interior de la roca. A la part dreta de l’entrada hi té una gran roca sobre la qual s’hi allotja una gran cambra. Actualment és de propietat particular.


Ubicada dalt de tot del poble hi trobem l’església de la Transfiguració, d’estil neoclàssic, de finals del s.XVIII. El campanar es construí l’any 1868. Des d’aquesta part es poden observar magnífiques panoràmiques de la zona.

Les reformes d’estil neoclàssic, l’any 1848, les realitzaren els mestres Josep i Bonaventura Palau de Bellpuig.

Antigament l’església pertanyia a Nalec, però l’any 1733 fou parròquia independent.

 

COM REBRE INFORMACIÓ:

Ajuntament de Sant Martí de Riucorb
C. Major, s/n- 25344 Sant Martí de Maldà
Tel. 973 330 111
ajuntament@santmartiriucorb.cat,
www.santmartiriucorb.cat